Skip to content Skip to footer

Årsavgift 2017

Det är dags att betala årsavgiften 2017.

Medlemsavgidterna för 2017 har fastställts av årsmötet enligt nedan:

-familjemedlemskap 700:-
-enskilt medlemskap 500:-
-stödmedlem 200:-

Betalas senast 2017-04-30 till bankgiro 5296-6165.
Märk gärna inbetalningen med Ditt eller Din familjs namn.
Vill Du inte vara medlem 2017, var vänlig skicka e-post till assv@andoff.se så slipper Du få påminnelser.