Skip to content Skip to footer
ASSV:s

Verksamhetsidé:

Klubben strävar att nå alla som:

–         kan segla
–         vill lära sig segla
–         vill utveckla sina  kunskaper i segling
–         tycker det är roligt att tävla på sjön
–         vill känna sig säker på vatten

Ungdomsverksamheten är väl utvecklad och verkar för att nå en god gemenskap mellan barn och ungdomar i olika åldrar. Vi vill genom vår verksamhet skapa ett starkt och bestående intresse för segling och segelsport.

Klubben lägger stor vikt vid säkerhet på sjön så att våra medlemmar ska uppnå fullkomlig trygghet på vatten

Vill du lära dig att segla?