Skip to content Skip to footer

Bli medlem

1.Skicka mail till kassor@assv.se med följande uppgifter

Namn
Adress
Postnummer
Postadress
E-post
Personnummer
(på samtliga som blir medlemmar)
Telefonnummer

2. Betala enligt nedan på till Bankgiro 5296-6165 eller via Swish

Ange typ av medlemsavgift som betalningsreferens.

Medlemsavgifterna
– familjemedlemskap                 900 kr
– enskilt medlemskap                  500 kr
– stödmedlem                              200 kr

3.Medlemsnytta
-delta i poängsegling och klubbmästerskap
-låna klubbstugan, bastu, båtar etc.

Vill du lära dig att segla?