Skip to content Skip to footer

Årsmöte 2020-03-17

Visst längtar vi alla efter somMar? Första vårtecknet är årsmötet i vår kära seglarklubb.
Kom och ät smörgåstårta och prata lite segling samtidigt som vi väljer styrelsen för det kommande året.

Datum: 2020-03-17 (tisdag)

Tid: 18:30 – 20:00

Plats: Klubbstugan, Osudden GBJ Bygg, Ringvägen 65

* Mötets öppnade/Godkännande av inbjudan och dagordning
* Val av ordförande och sekreterare för mötet.
* Val av protokolljusterare och rösträknare.
* Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning, inventarieförteckning) för föregående år (kommer att distribueras senare, dock innan mötet).
* Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under föregående år.
* Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser.
* Val av styrelse för kommande verksamhetsår.
* Fastställande av medlemsavgifter för 2021.
* Övriga frågor.
* Avslutning av årsmötet.

* Lättare förtäring

För att kunna beräkna hur mycket mat&dryck vi skall köpa, var vänlig meddela Daniel Andoff (daniel@andoff.se) om hur många ni tänker komma per familj senast 2020-03-12.

Välkomna!