Skip to content Skip to footer

Årsmöte för 2014

Nu är det snart dags för årsmöte i ASSV!

Datum: 2015-02-03 (tisdag)

Tid: 19:00 – 21:00

Plats: Åmini (gamla skolan i Åminne)

Förslag till dagordning

* Mötets öppnade/Godkännande av inbjudan och dagordning.

* Val av ordförande och sekreterare för mötet.

* Val av protokolljusterare och rösträknare.

* Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning, inventarieförteckning) för föregående år.

* Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under föregående år.

* Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser.

* Val av styrelse för kommande verksamhetsår.

* Fastställande av medlemsavgifter för 2016.

* Övriga frågor.

* Avslutning av årsmötet.

* Lättare förtäring

För att kunna beräkna hur mycket mat&dryck vi skall köpa, var vänlig meddela Daniel Andoff (assv(a)andoff.se) om hur många ni tänker komma per familj senast 2015-01-30.