Skip to content Skip to footer

Årsmöte i Distriktet 15 Nov.

Lördagen den 15.e November på Badholmen i Oskarshamn

K A L L E L S E T I L L Smålands Seglarförbunds Å r S M Ö T E 2014

Program: lördag 15 November.

Kl 09 30 Samling kaffe och fralla

Kl 10 00 Årsmötets § 1 – 10

Kl 10 30 Ajournering av årsmötet för planering:

Genomgång av SSFs sanktioneringssystem IndTA. För att få sanktion krävs att klubbarna själva lägger in sanktionsansökan.
Systemet kräver att klubben har aktiverat sin Idrottonline.
Jolle

o Kappseglingsprogram 2015

o Lägerprogram 2015

o Utbildning 2015

Kölbåt

o Kölbåtscup 2015

o Kappseglingsprogram 2015

o Utbildning 2015

Kl 12 00 Lunch

Kl 12 45 Fortsatt årsmöte

Kl 15 00 Årsmötet avslutas

Anmälan sker snarast till Patrik Schander, Gustaf Adolfsväg 14A, 39238 KalMar, mail patrik@schander.org Anmälan skall vara Smålands SF tillhanda senast söndagen den 8:e Novembe