Skip to content Skip to footer

ASSV – extra medlemsmöte 27 December kl 17.00 – 19.00.

Hej Seglarvänner !

Med anledning av att Värnamo kommun skickat ut sitt förslag till Miljöprogram på bred remiss till samtliga föreningar kallas du till extra medlemsmöte i ASSV.

NÄR: Fredag 27 Dec kl 17.00-19.00.
VAR: Biblioteket, Värnamo

ANMÄLAN: Senast 26 December till Per Bildh

Syftet med mötet är två:

-dels sprida kunskap om vad som är planerat

-dels att vi med vår samlade kunskap ska lämna förbättringsförslag.

OBS ! Kan du inte vara med på mötet går det bra att lämna in förbättringsförslag till undertecknad.

Anledningen till vald mötesdag är att remisstiden utgår 31 December.

Välkommen med din anmälan !

Per Bildh