Skip to content Skip to footer

ASSV Klubbmästerskap 29 Sept

Hej alla ASSVare !

Lördag 29 September bjuder vi in till årets sista segling: ASSV Klubbmästerskap.

Klubbmästerskapet är öppen för alla jollar..

I optimistklassen finns ett fint vandringspris.

Program:
09.00-09.30 Anmälan/registrering
09.30 Rorsmansmöte
09.55 Varningssignal, dagens första segling
3 seglingar är planerade
12.30 Prisutdelning
13.00 Slut

Seglarhälsningar

Per Bildh, ordf
ASSV