Skip to content Skip to footer

Bra vibrationer på KM

Det är många saker som gör att helheten blir bra. Att ASSVs klubbmästerskap i lördags var ett bra arrangemang är nog alla som var med överens om.

Men helheten består av summan av detaljerna och här kommer några detaljer:

-en entusiastisk seglingsledare med hemlig formel för att öka den uppmätta medelvinden från 1,1 m/s till 2,2 m/s så att tävlingen kunde genomföras.

-en vädergud som gav oss “höghöstväder” med vacker sol och 14,5 grader varmt vatten

-en debutant på KM, som inte ens har gått seglarskolan, men ändå tar sig runt.

-startbåten och banläggarbåten som var fyllda med entusiastiksa funktionärer, föräldrar ock barn

-de goda hamburganrna som köpts in, toppade med getost

-den fart med hur vi efter avslutat KM tog upp bryggorna, båtarna och alla annat iorningsställande inför vintern.

Detta är några av de detaljer jag i skrivande stund kommer på som gjorde KM så lyckat, det finns fler.