Skip to content Skip to footer

Dagläger – v33 ( 15-18/8)

Apladalens Segel Sällskap Värnamo bjuder in till dagläger.
• Vecka 33, måndag 15 Aug till torsdag 18 Augusti.
Ledare: Arvid Bildh
Varje dag består av en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp
• Förmiddagsgrupp träffas mellan 09:00 – 13:00 och riktar sig till nybörjare och fortsättare. Seglare på Grön nivå.
• Eftermiddagsgrupp träffas mellan 14:00 – 17:00 och riktar sig till kappseglare. Seglare på Blå och Röd nivå.
De som anmäler sig till eftermiddagsgruppen kan ansluta sig redan kl 09.00 och får då segla under ”friare” former samt agera hjälpledare till nybörjarna.

Pris: 250 kronor

För att delta i kursen krävs medlemskap i klubben. Läs mer här (klicka på länk): Medlem ASSV

Hyra båt. Kursen bygger på att varje elev har en egen båt. För de som inte har egen båt hyr klubben ut segelbåtar (optimistjollar) för 250 kronor per kurs.

FölJande uppgifter behövs för att kunna ta emot en anmälan. Kopiera gärna nedanstående text in till mail för anmälan. Din anmälan är preliminär och hanteras som en intresseanmälan tills grupperna formeras vid informationsträffen/uppropet.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 Augusti.

Anmälan skickas till (klicka på länk): Torbjörn Wahlgren

Elevens
Namn:
Elevens födelsedata (åååå-mm-dd):
Förälders
Namn:
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Hemtelefon:
Mobilnummer:
E-postadress:
Anmälan till förmiddag/eftermiddag:

Välkomna
Torbjörn Wahlgren
Verksamhetsansvarig ASSV