Skip to content Skip to footer

Välkommen på årsmöte!

 

Samtliga medlemmar i föreningen hälsas välkomna på årsmötet som äger rum:

Datum:            2024-03-05 (tisdag)

Tid:                   18:00 – 20:00

Plats:                Klubbstugan, Osudden

Vi träffas vid klubbstugan för att starta upp säsongen med årsmöte. Vi bjuder på lättare förtäring i form av smörgåstårta. Under kvällen tittar vi tillbaka på det gångna året, fastställer årsbokslut & verksamhetsberättelse. Vi kommer även att välja styrelse.

Förslag till dagordning:

* Mötets öppnade/Godkännande av inbjudan och dagordning.

* Val av ordförande och sekreterare för mötet.

* Val av protokolljusterare och rösträknare.

* Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning, inventarieförteckning) för föregående år.

* Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under föregående år.

* Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser.

* Val av styrelse för kommande verksamhetsår.

* Fastställande av medlemsavgifter för 2025.

* Övriga frågor.

* Avslutning av årsmötet.

* Lättare förtäring

För att kunna beräkna hur mycket mat&dryck vi skall köpa, var vänlig meddela Daniel Andoff om hur många ni tänker komma per familj senast 2024-03-01.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

//Styrelsen