Skip to content Skip to footer

Förändringar för barn- och ungdomssegling 2017

Säsongen 2017 införs förändringar för barn- och ungdomssegling bland annat när det gäller tävlande för seglare som är under 13 år.

De nya riktlinjerna för barn- och ungdomssegling beslutades av Svenska Seglarförbundets styrelse i samband med Seglarträffen i Skövde 21-22 November. Riktlinjerna ska bland annat bidra till ett livslångt seglingsintresse, ge möjlighet till idrottslig allsidighet, anpassade seglingsaktiviteter sker efter barns utvecklingsnivå och att sänka insteget till segling som idrott, både tidsmässigt och kostnadsmässigt.

Åldersindelningen för barn- och ungdomssegling följer svensk idrott generellt där seglaren räknas som barn till och med 12 års ålder och därefter räknas som ungdom.

FölJande gäller från och med 2017 när det gäller segling för barn under 13 år:

– Kappseglingsverksamhet för barn ska planeras så resandet minimeras
Barn ska inte delta i nationella mästerskap
Nationell kappsegling som kräver kvalificering ska inte förekomma för barn
Rankinglistor ska inte förekomma för barn
Barn får inte tas ut till representationslag, landslag eller internationella mästerskap
Barn ska inte kappsegla internationellt

Både klassförbund, distriktsseglarförbund och klubbar som har seglare under 13 år i sin verksamhet behöver under 2016 se över sina aktiviteter och göra nödvändiga justeringar så att den följer de nya riktlinjerna från och med 2017.

Svenska Seglarförbundet vill gärna ha en dialog med berörda och kommer i första hand att ha kontakt med de rekommenderade Juniorklassförbunden och distriktseglarförbunden under våren 2016. Har du frågor och funderingar kring riktlinjerna eller barn- och ungdomssegling kontakta Marit Söderström Nord, Junioransvarig på SSF:s kansli på Marit@ssf.se.

De beslutade riktlinjerna och andra dokument kring barn- och ungdomssegling hittar du påsvensksegling.se/Juniorsegling/om Juniorsegling.