Skip to content Skip to footer

Framåt ASSVare får stipendium!

Agnes Claesson, ledare inom ASSV seglarskola, har beviljats ett stipendium från Folksam, som innebär att hon får åka på en Ledarcamp i Kristianstad 11-13 September.

LEDARCAMP?

Varje år delar Folksams Idrottsfond ut stipendier. Under 2015 får cirka 250 tjejeroch killar chansen att utvecklas som idrottsledare. Ledarcamp är ett läger som inspirerar och stimulerar unga ledare att fortsätta utvecklas inom idrotten.

KRITERIEr FÖr ATT SÖKA STIPENDIET

Sökanden ska vara en ideell ledare/funktionär i åldern 16-25 år, verksam i en idrottsförening som äransluten till Riksidrottsförbundet.Ledaren ska vara en god, förebild, ha ett stort sportsligt engagemang och ett intresse för utövarnas sociala utveckling.Ledaren ska genom sitt sätt att arbeta bidra till ett livslångt intresse för idrott och hälsa, arbeta så att utövarna har inflytande över verksamheten och att ledaren arbetar för att alla ska få vara med är en självklarhet.

SÅ FÖRDELAS STIPENDIERNA

Fördelningen av stipendierna beslutas av en regional beslutsgrupp med representanter från Riksidrottsförbundets distriktsförbund och Folksam. Kriterierna som bedöms är engagemang, intresse för utövarnas sociala utveckling,förmågan att vara en godförebild,samt arbetssätt.