Skip to content Skip to footer

Kallelse till årsmöte för 2017

Detta är den formella kallelsen till årsmötet för 2017 som även har skickats ut per e-post till alla medlemMar.

Hej!

Nedan följer formell kallelse till årsmöte för ASSV.

Datum: 2018-02-27 (tisdag)
Tid: 18:30 – 20:00
Plats: Klubbstugan, Osudden

Förslag till dagordning

* Mötets öppnade/Godkännande av inbjudan och dagordning.
* Val av ordförande och sekreterare för mötet.
* Val av protokolljusterare och rösträknare.
* Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning, inventarieförteckning) för föregående år.
* Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under föregående år.
* Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser.
* Val av styrelse för kommande verksamhetsår.
* Fastställande av medlemsavgifter för 2019.
* Övriga frågor.
* Avslutning av årsmötet.

Lättare förtäring

För att kunna beräkna hur mycket mat&dryck vi skall köpa, var vänlig meddela Daniel Andoff (daniel@andoff.se) om hur många ni tänker komma per familj senast 2018-02-23.

VÄLKOMNA!

//Styrelsen