Skip to content Skip to footer

Oj, vad det händer mycket i klubben nu

Under vecka 39 så färdigställdes utbyggnaden av vårt båthängn. Nya sektioner i stängslet tillsammans med

en utökad grusbädd innebär att det blir mer plats att för våra båtar. Jordhögarna är utspridda och gräs kommer att sås, detta tillsammans med ytterligare en konstgräsvård framför klubbhuset blir en fin yta att rigga båtgarna på. Tidigare i somMar har sektionerna i pallstället anpassats bättre i höjd så att vi få in fler båtar.