Skip to content Skip to footer

Poängsegling varje onsdag i somMar

ASSV inbjuder alla medlemMar till Poängsegling.

NÄR: Start 6 Juli

Upplägget är fölJande:

Start 17,30 – slut 20.00.

Alla som seglar får 1 poäng per kväll – den eller de som samlat flest poäng vinner.

Denna aktivitet är inte ”ledarledd” – vilket innebär att det är upp till deltagande seglare/föräldrar att göra något trevligt av kvällen.

För poängseglingen utgår inga avgifter förutom medlemsskap.

Välkommen till årets poängsegling !