Skip to content Skip to footer

SmålandsCup 2

Välkomna till Smålandscupen nr 2 lördag 12 Augusti i Värnamo. Inbjudan finns nedan.
Anmälan görs senast 170808 till per.bildh@vmomail.se eller 070-341 20 54. Välkommen till en rolig regatta i Värnamo.

Inbjudan

Tävling: SmDSF Smålandscup deltävling 2, för jolleseglare födda 2004 eller tidigare; KONA One, OPTIMIST, ZOOM8, E-JOLLE, LASER 4,7 och RS FEVA.

SmDSF Smålandscup Opti12 för optimistjolleseglare födda 2005 eller senare.

Datum: 2017-08-12

Arrangör: ASSV, Apladalens Segelsällskap, Värnamo

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSr Appendix S, Standard­seglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad i anslutning vid/på klubbhuset.

De kompletterande seglingsföreskrifterna kommer att innehålla:

  1. En tabell som visar tidsprogrammet, inklusive dag och datum för varje tävlingsdag, antalet kappseglingar planerade varje dag, den planerade tiden för den första varningssignalen varje dag och den senaste tiden för en varningssignal den sista planerade tävlingsdagen (se SF 5 nedan).

Platsen för tävlingsexpeditionen och signalmasten där signalerna i land kommer att visas (SF 4.1).

En förteckning över de märken som kommer att användas och en beskrivning av varje märke (SF 8) samt hur nya märken skiljer sig från ursprungliga märken (SF 10).

    1. Tidsbegränsningar, om det finns några, som anges i SF12.
    2. Alla ändringar eller tillägg till föreskrifterna i detta appendix.

Utskrift av de kompletterande seglingsföreskrifterna kommer, på begäran, att finnas tillgänglig för de tävlande.

2. Villkor för att delta

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i World Sailing Regulation 19. Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet, och för att delta i SmDSF DM ska denna klubb vara från distriktet.

2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSr 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller person­skador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.4 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.

2.5 För att utgöra båtklass i SmDSF Smålandscup deltävling krävs minst tre båtar i samma klass. Vid färre båtar hänvisas till Separat inbjudan för till SmDSF Smålandsmästerskap SRS.

2.6 Tävlande medger genom anmälan att arrangerande klubb samt SSF/SmDSF får lägga ut tävlingsresultat med namn samt bilder från tävlingen på Internet.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 2017-08-08 till per.bildh@vmomail.se eller 070-341 20 54.

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om Båtklass, Segelnummer. Rorsmans namn och födelseår, ev. Gasts namn, Klubb, E-postadress samt mobiltelefonnummer.

3.3 Anmälningsavgiften är 200 kr + 100 kr per eventuell gast och betalas i samband med registreringen.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 09.30

5. Tidsprogram

5.1 Program

Tid

08:30

Registrering öppnar

10:00

Rorsmansmöte

10:55

Tid för första varningssignal

Prisutdelning sker snarast efter protesttidens utgång.

5.2 4 kappseglingar är planerade regattan.

5.3 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar ca 35 minuter att segla.

6. Genomförande

6.1 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.

7. Kappseglingsområde

Kappseglingarna genomförs utanför ASSV klubbstuga i Vidöstrens norra delar.

Opti12 seglar på Separat bana nära land

8. Banan

8.1 Banan fastställs i de kompletterande seglingsföreskrifterna.

9. Protester och straff

9.1 KSr Appendix P gäller.

10. Poängberäkning

10.2 Lågpoängsystemet i KSr Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10.4 För SmDSF Smålandscup Opti12 registreras inga resultat.

11. Priser

11.1 Pris delas ut till samtliga seglare. Dessa priser kommer att lottas ut utan inbördes ordning.

Datum: 2017-07-01

Namn: Per Bildh

Bilaga – Övrig information

Arrangören tillhandahåller tre optimistjollar för att möjliggöra deltagande för seglare som inte innehar egen båt, alternativt för att seglare ska kunna resa till tävlingen utan att ta med egen båt. Först till kvarn gäller.