Skip to content Skip to footer

Styrelsemöte 16 April

ASSV styrelsemöte 2013-04-16 i Boktorpet, Åminne
Närvarande: Johan Lindsten, Per Bildh, Joakim Sandholst, Torbjörn Wahlgren, Daniel Andoff
Frånvarande: Jörgen Hurtig, Jonas Hallemyr

ASSV styrelsemöte 2013-04-16 i Boktorpet, ÅminneNärvarande: Johan Lindsten, Per Bildh, Joakim Sandholst, Torbjörn Wahlgren, Daniel AndoffFrånvarande: Jörgen Hurtig, Jonas Hallemyr

1. Mötets öppnande/ godkännande av dagordning

2. Förra protokollet gicks igenom och följdes upp. Det blev för få anmälda till GTU 1 så det blev inget den här gången. Mimmi och Johan fortsätter kolla upp kurser. Nyckelregistret ska fortsätta följas upp. Jollarna är i bra skick, de behöver endast tvättas lite på utsidan. Flytkuddar och litslinor måste köpas in. Gummibåten har det inte hänt något med än.

3. Övriga frågor. Per-Axel Wärnå har betalt ”hägn avgift”, det finns ingen sådan avgift så vi betalar tillbaka pengarna. Daniel har gjort en sändlista till styrelsen. Kommunen erbjuder föreningar att få feriearbetare under somMarlovet som de finansierar. Mimmi ansöker hos kommunen om fyra ledare. Centrumvandringen har inte samlat tillräckligt många så vi säger upp den tiden.

4. Ekonomi. Daniel gick igenom ekonomin och den ser bra ut. Han har uppdaterat medlemsregistret och mailat alla om de vill fortsätta vara medlemMar. Däremot behöver mail adresserna och mobilnummer uppdateras. Vi väntar även på bidrag från kommunen.

5. Material/båtar/bryggor/jollar. Joakim ringer kommunen om ett lass grus och jord. Det ser bra ut vad gäller materialet.

6. Huset/häng/container. Torbjörn har några ungdoMar som vill göra Operation dagsverke och måla containern. Torbjörn kollar upp med Joakim.

7. Seglarskolor. Nybörjar kursen startar den 24/4 och träffas 10 gånger. Dagläger vecka 26 och 33. Sex är hittills anmälda till nybörjarkursen som börjar i April, samt två till i Augustidaglägret. Marknadsföring . Vid skolavslutningarna kan några stå och dela ut broschyrer till barnen. Vi fick tyvärr inte finnas med i kommunens folder. Tävlingar. Melker och Eric är anmälda till JSM.

Start poängsegling med ”gubb”race den 3/7.

8. Nästa möte 27/5 kl. 19.00

Maria Lind; sekreterare