Skip to content Skip to footer

Årsmöte för 2015

Nu är det dags för årsmöte för 2015.

Datum: 2015-01-26 (tisdag)

Tid: 18:00 – 20:00

Plats: Wellergården

För att hitta till Wellergården, se länk: http://www.wellergarden.se/122551513

(Litet rött hus precis på höger sida om vägen när man kör på
vägen mellan Värnamo och Hillerstorp, i Vällersten)

Förslag till dagordning

* Mötets öppnade/Godkännande av inbjudan och dagordning.

* Val av ordförande och sekreterare för mötet.

* Val av protokolljusterare och rösträknare.

* Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning, inventarieförteckning) för föregående år.

* Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under föregående år.

* Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser.

* Val av styrelse för kommande verksamhetsår.

* Fastställande av medlemsavgifter för 2017.

* Övriga frågor.

* Avslutning av årsmötet.

*Lättare förtäring

För att kunna beräkna hur mycket mat&dryck vi skall köpa, var
vänlig meddela Daniel Andoff (daniel@andoff.se)
om hur många ni tänker komma per familj senast 2016-01-21.