Skip to content Skip to footer

Styrelsemöte för Assv 2013-05-27

Närvarande: Johan Lindsten, Jörgen Hurtig, Torbjörn Wahlgren, Daniel Andoff, Per Bild, Mimmi Lind
1. Mötets öppnande/ godkännande av dagordningen
2. Föregående protokoll gicks igenom.
3. Övriga frågor.
Feriearbetare Mimmi har varit i kontakt med Värnamo kommun och ansökt om att vi kan få feriearbetare under somMarlovet. Vi får anställa ungdoMar till våra dagläger. Kommunen står för lön och försäkring.
Daglägren: hittills är en anmäld till v. 26 och 5 till v. 33. Tyvärr har vi hittills endast en ledare (Kajsa Wahlgren) till v 26. Per kollar med Kornelia Johansson, Saga Dunehav och Lotta Wicktorin om de kan vara ledare . Till v 33 är Eric och Agnes ledare.
Onsdagsseglingar från 3/7 (kl. 17.30-20.00) , då vi startar med ett Mastersrace. Ansvariga: Per, Jörgen och Torbjörn.
Smålandcupen 10/8. Tävlingsledare: Per Bild. Seglingsledare: Jörgen Hurtig
Utbildning Vi behöver utbilda funktionärer och ledare. Växjö försöker anordna kurs för segelledare blå 13-15/9. Det ä även Smålandcup i Växjö denna helg.
Reklamförbud? Per föreslår att vi funderar kring hur vi visar på våra sponsorer. Styrelsen beslutade att vi bestämmer från fall till fall hur reklamen görs.
Flaggstänger Vi har fått möjlighet att få två flaggstänger från BSV, vilket vi tackar ja till detta.
Klubbtröja Vi vill återigen försöka få tag på klubbtröjor. Styrelsen uppdrog åt Anna Lindsten att kolla upp det

4. Ekonomi. Kassören rapporterade om ekonomin. Vi har 54 000 kr på banken. Vi har fått bidrag från kommunen, sponsring samt medlemsavgifter. Vi förväntar oss 5-6000 kr till i intäkter. Gummibåten är såld för 18 000:-.
5. Material. Då gummibåten är såld kommer frågan upp om en annan följebåt. Johan föreslår att vi funderar igenom vad vi vill ha för båt, kostnad och sen försöka få sponsorer till detta. I väntan på finansiering till detta köper vi in en enkel båt som kan fungera istället för pråmen. Styrelsen bifaller förslaget. Johan och Per letar olika förslag på båtar.
Det behövs fixa lite med bryggan, Joakim är på gång. Johan fixar flyttankar till optimistjollarna.
Styrelsen beslutar att köpa in en byggtoalett till klubben, den ska vara låst och finnas inne i hängnet.

6. Aktiviteter. Segelskolan hade ett lyckat övernattningsläger. Melker och Eric har deltagit i tävlingar under våren.
7. Nästa möte 27/8