Skip to content Skip to footer

Dags för årsmöte för år 2020

Vi summerar året 2020 och tar formella beslut angående bl.a. resultat och balansräkning för året. Mötet genomförs på ett Covid-19 säkert sätt utomhus vid vår klubbstuga.

Datum: 2021-03-24 (onsdag)
Tid: 18:30 20:00
Plats: Klubbstugan, Osudden

Vi träffas vid klubbstugan runt lägerelden/grillen (utomhus) för att starta upp säsongen med årsmöte. Vi bjuder på lättare förtäring. Under kvällen tittar vi tillbaka på det gångna året, fastställer årsbokslut & verksamhetsberättelse. Vi kommer även att välja styrelse samt lägga förslag till nya stadgar.

Förslag till dagordning

* Mötets öppnade/Godkännande av inbjudan och dagordning.
* Val av ordförande och sekreterare för mötet.
* Val av protokolljusterare och rösträknare.
* Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning, inventarieförteckning) för föregående år.
* Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under föregående år.
* Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser.
* Val av styrelse för kommande verksamhetsår.
* Fastställande av medlemsavgifter för 2022.
* Förslag på nya stadgar (kommer att skickas ut senare).
* övriga frågor.
* Avslutning av årsmötet.

* Lättare förtäring

För att kunna beräkna hur mycket mat&dryck vi skall köpa, var vänlig meddela Daniel Andoff (daniel@andoff.se) om hur många ni tänker komma per familj senast 2021-03-21.

Alla medlemMar hälsas välkomna!

//Styrelsen