Skip to content Skip to footer

Möte i Bor om integration 15 okt

Värnamo kommun och Smålandsidrotten kommer att starta ett projekt för att främja integration genom idrottsföreningars verksamheter.Projektet har som syfte att ge nyanlända

personer möjlighet att integrera sig i samhället genom idrotten, men även ge de lokala idrottsföreningarmöjligheten att växa som integrationsfrämJande aktörer.

Vi kommer att prata om projektet, att fly från krig och konflikter samt omintegration. Vi kommer även att få goda exempel om hur man arbetar medintegration genom idrotten av Horda AIK.

Vi bjuder därför era föreningar till ett möte:

Tid: Torsdag 15 oktober kl 18.30 – 20.00.

Plats: Rastavallen Bors SK, Klubbstugan i Bor.

Anmälan: Vi behöver er anmälan för att beställa fikat senast 12 oktober till Anita Mårtensson eller Kerstin Fransson.Frågor:

Frågor? Hör av er till Kerstin Fransson på Föreningsservice tel 0370-37 73 87 eller Anita Mårtensson på Smålandsidrotten tel 036-34 54 17.Välkomna!