Skip to content Skip to footer

Ny säkerhetsrutin antagen

ASSV säkerhetsinstruktioner för elever i seglarskolor
-minst 8 år under kalenderåret (gäller ej piratseglarskolan)
-vara simkunnig – 200 meter/simborgarmärket (gäller ej piratseglarskolan).
-eleven bör ha en egen viktanpassad flytväst.
-vid all vistelse i båt skall flytväst användas.
-ej tillåtet att sjösätta utan tillåtelse från ledare.
-ej tillåtet att lämna gruppen utan ledarens medgivande

Antagna av styrelsen 2016-04-28