Skip to content Skip to footer

Remissvar från Apladalens Segelsällskap, Värnamo (ASSV) ang Miljöprogram

Apladalens Segelsällskap, Värnamo (ASSV) lämnar härmed fölJande remissvar:

I miljöprogrammets inledning slås fölJande fast:

”alla som bor och verkar i Värnamo kommun är en viktig pusselbit på vägen mot en kommun som är långsiktigt hållbar och där människors hälsa och miljö skyddas”

Därefter skrivs att ”syftet är att vara vägledande och inspirerande”

ASSV har i remissvaret inriktat sig på att belysa problematiken med utsläpp av koldioxid.

ASSV tycker att de förslag som finns under kommunen som organisation är väl avvägda men saknar ”vägledande och inspirerande” förslag på området när vi ser till kommunen som geografisk enhet.

Därför föreslår vi fölJande:

Kommunen skall ta initiativ till att göra en månad per år till månaden då vi ifrågasätter vårt sätt att resa t ex med rubriken ”Resa hållbart i oktober”

Företag, skolor och organisationer tillskrivs med uppmaningen att göra oktober 2014, 2015 och 2016 till månaden då vi skall försöka ”ställa om” vårt resande (arbetsresor, tjänsteresor och fritidsresor).

Det gäller att ….

ifrågasätta, tänka nytt och tänka om – lösningarna finns delvis – men nya måste komma fram – därför måste många vara med och utforma framtidens resande.
Genom att ha inbjudande attityd engageras många människor och många lösningar kommer fram.
Genom att gå ut brett vinns också förståelsen för att vi inte kan vänta med att agera – problemet har kommit till vår närhet och våra utsläpp av koldioxid kan vi påverka (däremot inte andras)

Remisen är antagen vid extra medlemsmöte med ASSV 2013-12-27

Apladalens Segelsällskap, Värnamo (ASSV)