Skip to content Skip to footer

Styrelsen 6 Mars

Hej – nu publicerar vi även styrelsemötesprotokollen på hemsidan.

Assv styrelsemöte 2013-03-06

Närvarande: Johan Lindsten, Per Bildh, Daniel Andoff, Torbjörn Wahlgren, Joakim Sandholst, Maria Lind

Frånvarande: Jörgen Hurtig, Jonas Hallemyr

  1. Ordförande, Johan Lindsten, hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes.
  1. Övriga frågor. Joakim tog upp frågan kring vad det kostar att hyra klubbrummet och bastun. Bastu :250 :-

Klubbrum :250:-

Hyr man båda: 400:-

Dubbla priser för företag.

Priserna ska finnas anslagna på hemsidan, utanför Klubbhuset och inne i klubbrummet.

Vill man hyra båtar krävs instruktör, 100:- samt 50:-/deltagare. Varje större arrangemang kan diskuteras.

Hemsidan: Per har gjort ett bildspel. Per och Torbjörn har skött hemsidan. Torbjörn uppmanar fler att använda den. Vi har även en facebook sida som vi kan använda. Information bör läggas parallellt på båda sidorna. Torbjörn uppmanar styrelsen att logga in.

Utbildning: Vi är inbjudna till GTU 1 (22-23/3), som är en tränar utbildning. De som gått Plattformen har möjlighet att gå. Vi bör kolla om de vill gå den. Vi bör även kolla om det finns intresse hos fler ungdoMar att gå Plattformen. Johan kollar med Erik och Agnes om de vill gå GTU. Joakim kollar om Ludvig vill gå Plattformen som ges samma helg. Rebecka och Sebastian är tyvärr upptagna redan den helgen.

  1. Ekonomi. Daniel har gått igenom räkenskaperna för 2012. Han bokar om vissa poster så att de stämmer bättre (namnmässigt). Vi har just nu 23 000:- på kontot. Det bör bokföras så att det syns tydligare vad som är vad ex båthyra, seglarskoleavgifter.

Behörighet: Styrelsen beslutar att kassör Daniel Andoff (73XXXX-XXXX) tecknar föreningen ensam.

  1. Nyckelregister. Det finns inget nyckelregister så det bör försöka upprättas. Nyckeln till hägnet och segelförråden är tillgänglig för alla. Den andra nyckeln bör endast finnas hos styrelsen och instruktörer. Vi skicka ut ett mail för att efterlysa nyckel innehavarna. Nycklarnas nummer ska anges.
  1. Material: Vi behöver ha följebåtar som fungerar. Pråmen är hyfsad. Gummibåten är skadad efter branden samt har även någon läcka. Joakim kan kolla över den. Vi annonserar ut den som ett reNoveringsobjekt. Vi väntar med att ersätta den. Bryggorna är bra. Däremot behöver skarven mellan land och bryggorna lösas på ett bra sätt. Vågbrytare, Joakim har en tanke på detta för att skona bryggorna. Han får arbeta vidare på detta. Jollarna: Vi bifaller Melkers förslag att ha en båtfixarkväll 17/4 där gör i ordning dem. 10/4 gör vi en lista på vad vi ska fixa. Joakim, Johan och Per gör detta. Huset: Joakim har kollat till det lite under vintern. Det bör finnas ett glidskydd för stegen. Jord till att fylla ut lite gropar ska fixas samt sand. Kommunen brukar kunna hjälpa till med detta. Gräsklipparen gick sönder så vi behöver en ny. Johan kollar. Containern: Behöver målas. Kolla om det finns några som vill göra operation dagsverke.
  1. Verksamhet: Per föredrog sitt förslag. Onsdagar är alltid seglardag från den 24/4 till dess bryggorna tas upp. Nybörjarkurs från 24/4, 10 ggr på onsdagar samt några lördagar. Två dagläger v. 26 och i v. 33. 1000 kr/kurs inkl. familjemedlemskap och båthyra. Kursavgiften är 200:-/kurs om man redan är medlem och har en båt. Piratseglarskolan är även den på onsdagar. Mimmi kollar med ”gamla” pirater om föräldrar kan vara med som ledare . Poängseglingar varje onsdag när det inte är någon annan aktivitet start 3/7. Idéer kring Marknadsföring av vår verksamhet. Dela ut broschyrer vid skolavslutningarna samt i skolklasserna. Försöka finnas med på Kommunens dagläger på Solgården en dag med segelbåtar. Mimmi kollar med fritidsledarna. Ev finnas med i kommunens broschyr för somMaraktiviteter.

Bryggilägg 27/4 Bryggupptagning: Klubbmästerskap och bryggupptagning 28/9. Smålandscupen 10/8

  1. Nästa möte: 16/4 kl. 19

Värnamo 20130306

Maria Lind; sekreterare