Skip to content Skip to footer

Uppdatering av medlemsregister

Nedanstående meddelande har skickats till alla medlemMar på deras respektive registrerade adress. Har Du inte fått nedanstående meddelande så hör av Dig till assv@andoff.se så att vi kan uppdatera med rätt uppgifter!

Hej!

Det är dags för en uppdatering av medlemsregistret för ASSV. Till detta mail har jag bifogat två filer. Innehållet är identiskt, enda skillnaden är att den ena filen är i Excelformat och den andra i PDF format. Förhoppningsvis skall alla kunna öppna någon av filerna.

Det jag behöver hjälp med är att ni skall kontrollera om vi har rätt uppgifter när det gäller Ert telefonnummer (hem och mobil) samt e-post. Är Er rad i filen Markerat i gult innebär det att vi saknar Ert personnummer. Orsaken till att vi behöver Ert personnummer är att det system vi använder för vårt medlemsregister (IdrottOnline) automatiskt uppdaterar postadresserna mha av Era personnummer samt att det säkerställer att vi skickar in korrekta uppgifter i samband med att vi får olika typer av bidrag. Det är inte obligatoriskt att skicka in sitt personnummer men det förenklar vår registervård/administration.

Om alla uppgifter stämmer och ni har fått detta mail vill jag att ni skickar ett kort ”OK” eller liknande, om något är fel, sänd mig de rätta uppgifterna, inkl. ev. personnummer om Ditt namn är Markerat gult.

Jag kommer även att lägg upp denna information på vår hemsida så att vi förhoppningsvis kan få alla medlemMars e-post och telefonnummer i vårt medlemsregister.